OVERZICHT CURSUSSEN NEDERLANDS  NT 2

                                         Schooljaar 2019

Cursus (ERK) A1–A2 (Nederlands NT2 – 1 keer per week)   =  980 euro

Start cursus Lesdagen Lestijden Aantal uren Kosten per maand
Aanmelden
Iedere maand Zaterdag 15.00 – 17.00 uur   64 uur  €  98,00 ** Klik hier
 26-01  zaterdag
12.30 - 15.30 uur
   64  uur  € 98,00 ** Klik hier
 14-01  zondag 14.45 – 16.45 uur     64 uur  € 98,00 ** Klik hier

* Nederlands voor NT2 Staatsexamen I en Staatsexamen II

 

Cursus (ERK) A1  -A2 (Nederlands NT2 – 2 keer per week)

Start cursus Lesdagen Lestijden Aantal uren Kosten per maand Aanmelden
Iedere maand Maandag en woensda 18. 15 – 20.15 uur 128 uur  € 168,20 ** Klik hier
 09-01 Maandag en donderdag 20.00 – 22.00 uur  128 uur   € 168,20 ** Klik hier
  16-02  Zaterdag en zondag
14.45 - 16.45 uur
 128 uur   € 168,20* * Klik hier
    Zaterdag en zondag 17.00 – 19.00 uur 128 uur   € 168,20 ** Klik hier
 23-01  woensdag en donderdag 18.00 – 20.00 uur 128 uur   € 168,20 ** Klik hier
 6-02  dinsdag en woensdag 18.00 – 20.00 uur  120 uur   € 138,50 ** Klik hier

** Nederlands voor NT2 Staatsexamen I  en Staatexamen II

 

Cursus (ERK) niveau A2- B1 (Nederlands NT2

=  (2 keer per week = 1682,00)  ( 1 keer per week = 980 euro)

Start cursus Lesdagen Lestijden Aantal uren Kosten per maand Aanmelden
23-01 woensdag en donderdag 18.00 – 20.00 uur      128 uur   € 168,20 ** Klik hier
   16-02  zaterdag
15.00-18.00uur
   128 uur   € 168,20 ** Klik hier
 17-02  zondag
19.00 -21.00uur
      96 uur   € 128,00 ** Klik hier

 

Cursus Nederlands NT2 – GEVORDERDEN A2 – B1

Welkom bij de cursus gevorderden B1  bij “Talencentrum Ewa”. U gaat nu beginnen met het niveau B1. De lessen worden verzorgd door een bevoegd en ervaren docent van Poolse afkomst.  De taalniveau van de docent ( die cursus op het niveau B1 verzorgd)  ligt op C1 of C2. De voertaal is de les is wel Nederlands ( zowel de docent als de cursisten spreken in de les in de Nederlandse taal). Soms wordt grammatica in het Pools toegelicht. Zo begrijpen de cursisten beter de zinsbouw van de Nederlandse taal.

Doelgroepen en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor cursisten die het niveau A2 hebben behaald en die voldoende gemotiveerd zijn om verder te gaan met het leren van de Nederlandse taal. Cursisten die de cursussen voor half-gevorderden A2 bij “ Talencentrum Ewa” met succes hebben gevolgd of een certificaat A2 van een ander instituut hebben ontvangen, kunnen zich zonder meer inschrijven. Andere cursisten dienen door middel van een toelatingstoets te bepalen of het niveau toereikend is.

We behandelen drie nieuwe belangrijke onderwerpen: de Imperfectum en Perfectum, de combinatie van tijden van de Imperfectum, Perfectum en Plusquamperfectum, de passieve zinnen en  voorwaardelijke zinnen. Gezien de aard van deze grammaticale onderwerpen en de relevantie ervan voor een perfecte beheersing van het Nederlands, kunnen we dit niet op een oppervlakkige wijze behandelen.  De stof zal dus zeer intensief worden geoefend!

Er zal worden gewerkt met leermethode “ Contact 2”.  Dat is een communicatieve, moderne  leergang  Nederlands voor hoogopgeleiden, anderstaligen volwassenen. De leermethode leidt naar niveau B1 van het Europees Referentiekader, het niveau van het staatsexamen NT2 programma II. Het boek bestaat uit een tekstboek ( met twee audio –cd’s met luistermateriaal en grammaticaoverzicht),een werkboek ( met drie audio-cd’s  met luistermateriaal en oefeningen voor uitspraak en spelling, en ritme en begrip) en een websites.

In de cursus komen alle vaardigheden aan de orde: spreken, luisteren, schrijven en lezen. De nadruk ligt op de spreekvaardigheid. Uiteraard is er weer aandacht voor de grammatica en uitbreiding van de woordenschat.

In de cursus wordt ook veel aandacht geschonken aan de Nederlandse cultuur.

 

Cursusdoelen 

U kunt in meerdere omgevingen en situaties adequaat communiceren op B1 niveau volgens het Europees Referentiekader en u heeft kennis verworven over verschillende grammaticale thema’s van de Nederlandse taal op dit niveau. Er wordt ook aandacht geschonken aan het bespreken van culturele aspecten van de Nederlandstalige wereld. Om de cursusdoelen te kunnen bereiken wordt er verwacht dat u 3 tot 4 uur per week besteed aan uw huiswerk en het leren van de theorie.

Dit kunt u aan het einde van deze cursus Nederlands:

 • U kent de regels voor het gebruik van de voorzetsels en u kunt ze toepassen in verschillende communicatieve situaties, bijvoorbeeld om oorzaak en doel uit te drukken.
 • U leert de correlatie tussen de tijden van Imperfectum, de Perfectum en Plusquamperfectum.
 • U kunt gevoelens uitdrukken en praten over kwaliteiten van mensen en voorwerpen en daarbij gebruik maken van de Imperfectum, de Perfectum en Plusquamperfectum.
 • U kunt zinnen maken met voorwaardelijke voegwoorden (als, wanneer, indien, ingeval, zo, mits, tenzij) en daarbij gebruik maken van de verleden tijd.
 • U kunt hypothetische situaties in de verleden tijd uitdrukken en daarbij gebruik maken van  de verleden tijd en de voorwaardelijke wijs (zinnen met “als…”).
 • U kunt een verzoeken overbrengen en waarschuwingen doorgeven en daarbij gebruik maken van de Imperfectum, de Perfectum.
 • U kunt refereren aan thema’s of meningen van anderen.
 • U kunt onderhandelen en voorwaarden bedingen en daarbij gebruik maken van de verleden tijd.
 • U kunt een voorstel indienen, toelichten, ondersteunen of afwijzen en daarbij gebruik maken van de verbindingswoorden en de Imperfectum, de Perfectum.
 • U kunt participeren in een gesprek en reacties uitlokken en daarbij de juiste intonatie hanteren en gebruik maken van bepaalde uitdrukkingen. 

Het eindniveau van deze cursus volgens het Europees Referentiekader (ERK) is: B1.

aantal lessen  64  van 2 uur ( 120 minuten)
huiswerk en voorbereiding  3 tot 4 uur per week
duur van schooljaar   11 maanden
niveau  A2- B1
start op  zondag, 14-01 om 19.00 uur
cursusdag  zondag  van 19.00 uur tot 21.00 uur

 

CERTIFICAAT 

Talencentrum Ewa heeft een licentie op het NT2 testcentrum dat  de mogelijkheid geeft om toetsen af te nemen en te beoordelen. Het NT2 testcentrum bevat vier nieuwe digitale methodeonafhankelijke taaltoetsen.

De curriculum onafhankelijke NT2-niveautoetsen geven een betrouwbare niveau-indicatie van het taalniveau van uw cursisten op de verschillende vaardigheden (lezen, luisteren, schrijven en spreken) op niveau A1,A2, B1. Ze zijn gekoppeld aan de niveaus van het CEFR.

De toetsen van het taalniveau A1 worden op papier afgenomen. De toetsen van het taalniveau A2 en B1  ( 120 in 60 lessen) worden digitaal  afgenomen aan het eind van het schooljaar. Bij digitale afname gaat de beoordeling van de onderdelen lezen en luisteren automatisch. De beoordeling van de onderdelen schrijven en spreken verloopt met een beoordelingsmodel.

De NT2-niveautoetsen A1, A2 en B1  zijn ontwikkeld door de NT2-afdelingen van de universitaire talencentra Radboud in’to Languages (Radboud Universiteit), Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies (Universiteit van Amsterdam), Talencentrum Rijksuniversiteit Groningen en Language Center Tilburg University in samenwerking met Uitgeverij Boom.