“Talencentrum Ewa” is ruim 10 jaar actief op de taaltrainingsmarkt en blijft zich steeds vernieuwen. Gespecialiseerd in het verzorgen taalcursussen Nederlands – NT2 A�en Engels voor Polen enA�poolstaligen. Tevens Pools voor Nederlandstaligen.A�Het implementeren van de digitale leeromgeving is A�A�n van de vele ontwikkelingen, die erbij helpen het leren doelmatiger en leuker te maken. Het verbeteren van de communicatie tussen docent en cursist is ook een aandachtspunt bij Talencentrum Ewa. Niet alleen zijn de contacturen in de klas van belang; de toegang tot het leerplatform biedt de cursisten overal en altijd de mogelijkheid om te oefenen met de eerder aangeboden stof. Daardoor kunnen de cursisten nog meer profiteren van de lessen.

De cursussen via Skype ( als de cursisten niet aanwezig in de klas zijn ) zijn er ook voorbeelden van dat Talencentrum Ewa begrijpt, dat sommige cursisten liever thuis blijven en op hun eigen tempo willen leren. Talencentrum Ewa is erop gespitst cursussen te ontwikkelen voor a�?niche marketsa��, voor specifieke groepen met specifieke wensen. Talencentrum Ewa profileert zich wil zich als een a�?delicatesse speciaalzaaka�� dan als een a�?supermarkta��.

 

Talencentrum Ewa? Van Ewa KruA?ycka, de oprichtster

Ewa is, zoals u aan haar naam kunt zien, van Poolse afkomst. Zij woont sinds 1990 in Nederland en is bekend met zowel de Nederlandse als de Poolse taal en cultuur. Ze deed haar lerarenopleiding in Nederland. Als taaldocent heeft zij jarenlang in Nederland zowel aan volwassenen als de jongeren lesgegeven. Haar ervaringen hebben haar lesmethode en kernwaarden van Talencentrum beA?nvloed. De focus lag op taalgebruik, dat relevant was voor haar landgenoten. Ik heb de lesprogramma op basis van mijn directe ervaringen en van wat a�?expatsa�? nodig hebben ontwikkeld.

a�? Ik ben zelf expat en ik weet hoe dat voelt als je de taal niet spreekta�?. Naar een nieuw land verhuizen en wennen aan een andere cultuur en taal is geen makkelijk procesa�? zegt Ewa. a�? Dat weet ik omdat ik het zelf heb meegemaakta�?.

a�?Ik heb me als doel gesteld in Talencentrum de praktische behoeftes en persoonlijke doelen van de cursisten centraal te stellen. Wij gebruiken spreektaal en veel rollenspellen om een leuke en veilige omgeving te creA�rena�?. Het leerproces moet praktisch zijna�?. Want dan is het motiverenda�?. Aldus Ewa.

Inmiddels verzorgt Ewa de taalcursussen samen met academisch bevoegde docenten. Zij hebben op vele punten dezelfde belangen en dezelfde inzichten a�� a�?Lesgeven is onze passiea�?- zeggen zij allemaal.

 

Ons leerconcept

Wij hebben het concept Leren & Gezelligheid als uitgangspunt: als studenten zich thuis en veilig voelen, presteren ze beter.

Behalve voor een goede sfeer staan kwaliteit en professionaliteit bij ons hoog in het vaandel. a�?Een taal lerena�� is nooit een doel op zichzelf. De praktijk van de werkvloer en het dagelijkse leven in Nederland vormen het richtsnoer.

Alle docenten hebben de vreemde taal als moedertaal en beheersen het Nederlands op hetzelfde niveau. Daardoor weten zij precies welke problemen anderstaligen met Nederlands hebben.