‘Leren moet boeiend zijn!’

De volgende aspecten kenmerken elke lessituatie:

crestor online no prescription. 1. Innovatieve didactische en pedagogische aanpak

Kleinschaligheid en persoonlijke betrokkenheid.

Differentiatie in leerstof, werkvormen, leermiddelen en begeleiding.

Kennis en taalvaardigheden overeenkomend met de gestelde leerdoelen (competentiegericht).

Doende leren (praktijkgericht).

Hoge kwaliteit. Nadruk op: uitspraak en gespreekvaardigheid.

Regelmatige, tussentijdse evaluatie van uw leerprestaties en resultaten.

Eindexamens ( lezen, luisteren,schrijven, spreken) worden op de schoollocatie in Den Haag afgenomen.

N a afloop van de cursus: certificaat met het behaalde niveau (A1; A2; B1; B2).

 

2. Flexibiliteit

U wordt door onze docenten geholpen wanneer het u uitkomt.
Onze werkwijze stemmen wij volledig af op uw wensen.

  1.  

3. Projectonderwijs

Ontwikkel uw sociale en organisatorische vaardigheden tijdens projecten
waarbij u groepsgewijs gedurende langere tijd aan een ‘levensecht’
vraagstuk werkt. Onze docenten begeleiden u hierbij.
De thema’s van de projecten variëren van ‘Milieuproblematiek’ tot
‘Energie besparen in en rond het huis’.