Online ( skype) krótkie kursy: Holenderski (początkujący)
e

ROK 2021/22 – Długie kursy = Patrz zakładka ” kurs holenderskiego” – długie kursy

PRZEGLĄD WSZYSTKICH KRÓTKICH KURSÓW dla początkujących od zera.

Krótkie kursy startują co dwa miesiące także w okresie wakacji letnich ( lipiec, sierpień).

16 godzin w 8 tygodni
Koszt: € 280,00 ( z książkami)

30 godzin w 15 lekcji
Koszt: € 380,00  ( z książkami)

30 godzin w 20 lekcji
Koszt: € 700,00 ( + dodatkowo książki)

DNI KURSU:

Sobota,  godziny:  11.45 – 14.45 / 15.00 -17.00 / 17.00 -19.00 /19.00 -21.00 /

Niedziela, godziny: 15.00 -17.00 / 17.00 -19.00 / 19.00 -21.00 /

Poniedziałekwtorekśrodaczwartek;  godziny: 18.00 -20.00 /20.00 -22.00 /

Piątek,   godziny: 18.00 -20.00

Cel krótkich kursów?

Komunikacja w pracy oraz w różnych sytuacjach życia codziennego. Typowe problemy Polaków w języku holenderskim. Gramatyka wytłumaczona jest w bardzo prosty, zrozumiały sposób. Kurs jest  także bardzo dobrym przygotowaniem do kursu rocznego ( Patrz “kursy długie”).

Kto uczy?

Polscy wykształceni nauczyciele mieszkający w Holandii 25 lat. Doświadczenie w nauczaniu zdobyli w szkołach holenderskich oraz urzędzie gminy w Hadze, gdzie przygotowywali Polaków do egzaminów państwowych. Oni nalepiej wiedzą jakie  z jakimi problemami w języku holenderskim  borykają się ich rodacy.

WSZYSTKIE KURSY ODBYWAJĄ SIĘ:

Online przez Skype  lub w  nowej  siedzibie  Szkoły “‘Talencentrum Ewa ” na ulicy  Velmeerlaan 11 / Rijswijk .

 

ESOKJ Europejski System Opisu Kształcenia Językowego

Poziom: A1, A2, B1, B2, C1, C2

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego ujednolica nazewnictwo kursów językowych, ich poziomy i wymagania. ESOKJ określa wymagania egzaminów certyfikatowych oraz gwarantuje wzajemną uznawalność certyfikatów, dyplomów i zaświadczeń wydawanych przez różne instytucje w różnych krajach. Poziom podstawowy odpowiada A1 i A2. Poziom samodzielności, to B1 i B2, natomiast poziom biegłości, to C1 i C2.

POZIOM
POSIADANE UMIEJĘTNOŚCI
A1
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np.: miejsca, w którym mieszka, ludzi których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.
A2
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np.: b. podstawowe informacje dotyczące rozmówcy, jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy)Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym życie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.
B1
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne i pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.
B2
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia w którejkolwiek ze stron. Potrafi-w szerokim zakresie tematów- formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.
C1
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne i pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu.
C2
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co słyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.