Nederlands voor Polen (gevorderden)

Cursus Nederlands NT2 niveau A1-A2

1 les van 2 uur
Prijs voor 68 uur: € 980,- of 10 x € 98,- (exclusief lesmateriaal)

Start cursus
Lesdagen
Lestijden
Aantal uren
Kosten per maand
Iedere maand
Zaterdag
17.30 – 14.00 uur
64
98,00 *
16.30 – 18.30 uur
64
98,00 *
18.45 – 20.45 uur
64
98,00 *

* Voorbereiding op het Staatsexamen II Nederlands NT2 (het hoogste niveau)

Nederlands NT2 niveau A2-B1

2 lesssen van 2 uur
Prijs voor 120 uur: € 1662,00- of 10 x € 166,20 (exclusief lesmateriaal)

Start cursus
Lesdagen
Lestijden
Aantal uren
Kosten per maand
Iedere maand
Maandag en woensdag
18. 15 – 20.15 uur
120
166,20 **
Iedere maand
Dinsdag en donderdag
19.00 – 21.00 uur
120
166,20 **
Iedere maand
Zaterdag en zondag
13. 30 – 15.30 uur
120
166,20 **
16.00 – 18.00 uur
120
166,20 **
18.15 – 20.15 uur
120
166,20 **
18.00 – 20.00 uur
120
166,20 **

* Voorbereiding op het Staatsexamen II Nederlands NT2 (het hoogste niveau)

Nederlands NT2 niveau A1-B1

1 les van 2 uur of 3 uur
Prijs voor 90 uur: € 1200,-- of 10 x € 120,- (exclusief lesmateriaal)

Start cursus
Lesdagen
Lestijden
Aantal uren
Kosten per maand
mei
dinsdag en donderdag
20.00 – 22.00
90
120,00 **

* Voorbereiding op het Staatsexamen II Nederlands NT2 (het hoogste niveau)

Nederlands NT2 niveau B1-B2

1 les per week van 2 uur of 3 uur
Prijs voor 40 uur: € 600,- of 10 x € 60,- (exclusief lesmateriaal)

Start cursus
Lesdagen
Lestijden
Aantal uren
Kosten per maand
Maart – Oktober
dinsdag en donderdag
20.00 – 22.00
40
60,00 **

* Voorbereiding op het Staatsexamen II Nederlands NT2 (het hoogste niveau)

Cursus Nederlands NT2 – GEVORDERDEN A2 – B1 – B2

Welkom bij de cursus Gevorderden B1 bij Talencentrum Ewa. U gaat nu beginnen met het niveau B1 en B2. De lessen worden verzorgd door een bevoegd en ervaren docent van Poolse afkomst. De taalniveau van de docent ( die cursus op het niveau B1 en B2 verzorgd) ligt op C1 of C2. De voertaal is de les is wel Nederlands ( zowel de docent als de cursisten spreken in de les in de Nederlandse taal). Soms wordt grammatica in het Pools toegelicht. Zo begrijpen de cursisten beter de zinsbouw van de Nederlandse taal.

Doelgroepen en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor cursisten die het niveau A2 hebben behaald en die voldoende gemotiveerd zijn om verder te gaan met het leren van de Nederlandse taal. Cursisten die de cursussen voor half-gevorderden A2 bij Talencentrum Ewa met succes hebben gevolgd of een certificaat A2 van een ander instituut hebben ontvangen,kunnen zich zonder meer inschrijven.Andere cursisten dienen door middel van een toelatingstoets te bepalen of het niveau toereikend is.

We behandelen drie nieuwe belangrijke onderwerpen: de Imperfectum en Perfectum, de combinatie van tijden van de Imperfectum, Perfectum en Plusquamperfectum, de passieve zinnen en voorwaardelijke zinnen. Gezien de aard van deze grammaticale onderwerpen en de relevantie ervan voor een perfecte beheersing van het Nederlands, kunnen we dit niet op een oppervlakkige wijze behandelen. De stof zal dus zeer intensief worden geoefend!

Er wordt gewerkt met leermethode ? Contact 2. Dat is een communicatieve, moderne leergang Nederlands voor hoogopgeleiden, anderstaligen volwassenen. De leermethode leidt naar niveau B1 van het Europees Referentiekader, het niveau van het staatsexamen NT2 programma II. Het boek bestaat uit een tekstboek ( met twee audio cd’s met luistermateriaal en grammaticaoverzicht),een werkboek ( met drie audio-cd’s met luistermateriaal en oefeningen voor uitspraak en spelling, en ritme en begrip) en een websites.

In de cursus komen alle vaardigheden aan de orde: spreken, luisteren, schrijven en lezen. De nadruk ligt op de spreekvaardigheid. Uiteraard is er weer aandacht voor de grammatica en uitbreiding van de woordenschat.

In de cursus wordt ook veel aandacht geschonken aan de Nederlandse cultuur.

Cursusdoelen

U kunt in meerdere omgevingen en situaties adequaat communiceren op B1 niveau volgens het Europees Referentiekader en u heeft kennis verworven over verschillende grammaticale thema’s van de Nederlandse taal op dit niveau. Er wordt ook aandacht geschonken aan het bespreken van culturele aspecten van de Nederlandstalige wereld. Om de cursusdoelen te kunnen bereiken wordt er verwacht dat u 3 tot 4 uur per week besteed aan uw huiswerk en het leren van de theorie.

Dit kunt u aan het einde van deze cursus Nederlands:

  • U kent de regels voor het gebruik van de voorzetsels en u kunt ze toepassen in verschillende communicatieve situaties, bijvoorbeeld om oorzaak en doel uit te drukken.
  • U leert de correlatie tussen de tijden van Imperfectum, de Perfectum en Plusquamperfectum.
  • U kunt gevoelens uitdrukken en praten over kwaliteiten van mensen en voorwerpen en daarbij gebruik maken van de Imperfectum, de Perfectum en Plusquamperfectum.
  • U kunt zinnen maken met voorwaardelijke voegwoorden (als, wanneer, indien, ingeval, zo, mits, tenzij) en daarbij gebruik maken van de verleden tijd.
  • U kunt hypothetische situaties in de verleden tijd uitdrukken en daarbij gebruik maken van de verleden tijd en de voorwaardelijke wijs (zinnen met als).
  • U kunt een verzoeken overbrengen en waarschuwingen doorgeven en daarbij gebruik maken van de Imperfectum, de Perfectum.
  • U kunt refereren aan thema’s of meningen van anderen.
  • U kunt onderhandelen en voorwaarden bedingen en daarbij gebruik maken van de verleden tijd.
  • U kunt een voorstel indienen, toelichten, ondersteunen of afwijzen en daarbij gebruik maken van de verbindingswoorden en de Imperfectum, de Perfectum.
  • U kunt participeren in een gesprek en reacties uitlokken en daarbij de juiste intonatie hanteren en gebruik maken van bepaalde uitdrukkingen.

Het eindniveau van deze cursus volgens het Europees Referentiekader (ERK) is: B2.

Aantal lessen
64 van 2 uur ( 128 minuten)

Huiswerk en voorbereiding
3 tot 4 uur per week

Duur van schooljaar
11 maanden

Niveau
A1/A2/B1 /B2

Start op
januari/ februari / september /oktober

Cursusdagen
– zaterdag en/ of zondag
– dinsdag en donderdag ( 20.00 uur tot 22.00 uur)
– maandag en woensdag ( 18.00 uur tot 20.00 uur)

Certificaat

Talencentrum Ewa heeft een licentie op het NT2 testcentrum dat de mogelijkheid geeft om toetsen af te nemen en te beoordelen. Het NT2 testcentrum bevat vier nieuwe digitale methode onafhankelijke taaltoetsen.

De curriculumonafhankelijke NT2-niveautoetsen geven een betrouwbare niveau-indicatie van het taalniveau van uw cursisten op de verschillende vaardigheden (lezen, luisteren, schrijven en spreken) op niveau A1,A2, B1,B2. Ze zijn gekoppeld aan de niveaus van het CEFR.

De toetsen van het taalniveau A1 worden op papier afgenomen. De toetsen van het taalniveau A2 en B1 ( 120 in 60 lessen) worden digitaal afgenomen aan het eind van het schooljaar. Bij digitale afname gaat de beoordeling van de onderdelen lezen en luisteren automatisch. De beoordeling van de onderdelen schrijven en spreken verloopt met een beoordelingsmodel.

De NT2-niveautoetsen A1, A2 en B1, B2 zijn ontwikkeld door de NT2-afdelingen van de universitaire talencentra Radboud in’to Languages (Radboud Universiteit), Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies (Universiteit van Amsterdam), Talencentrum Rijksuniversiteit Groningen en Language Center Tilburg Universityin samenwerking met Uitgeverij Boom.