Wat zijn Staatsexamens?

Wat zijn de Staatsexamens NT2?

Nederlands als tweede taal voor opleiding of werk.
De Staatsexamens Nederlands als tweede Taal (NT2) zijn examens Nederlands voor mensen die een andere moedertaal hebben en die op latere leeftijd Nederlands hebben geleerd. Met het behalen van de Staatsexamens NT2 kunnen zij laten zien dat ze de Nederlandse taal voldoende beheersen om in Nederland te kunnen werken of studeren.

Werken en studeren kan op verschillende niveaus. Bij verschillende functioneringsniveaus worden verschillende eisen gesteld aan de taalvaardigheid. De Staatsexamens NT2 bestaan uit twee examenprogramma’s waarvan er een moet worden gekozen: Programma I of Programma II.

Programma I

Staatsexamens Nederlands als tweede taal (NT2) – Programma I (mbo-niveau)
Programma I toetst of iemand voldoende Nederlands beheerst voor een baan op mbo-niveau of om een beroepsopleiding te volgen op dit niveau (bijvoorbeeld een vakopleiding mbo-3 bij een ROC). Het niveau van Programma I komt overeen met taalniveau B1 van het Europees Referentiekader (ERK) / Common European Framework of Reference (CEFR).

Nederlands als tweede taal voor opleiding of werk
De Staatsexamens Nederlands als tweede Taal (NT2) zijn examens Nederlands voor mensen die een andere moedertaal hebben en die op latere leeftijd Nederlands hebben geleerd. Met het behalen van de Staatsexamens NT2 kunnen zij laten zien dat ze de Nederlandse taal voldoende beheersen om in Nederland te kunnen werken of studeren.

Werken en studeren kan op verschillende niveaus. Bij verschillende functioneringsniveaus worden verschillende eisen gesteld aan de taalvaardigheid. De Staatsexamens NT2 bestaan uit twee examenprogramma’s waarvan er een moet worden gekozen: Programma I of Programma II.

Programma II

Staatsexamens Nederlands als tweede taal (NT2) – Programma II (hbo- of universitair niveau)
Programma II toetst of iemand voldoende Nederlands beheerst voor een baan of opleiding op hbo- of universitair niveau. Het niveau van Programma II komt overeen met taalniveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) / Common European Framework of Reference (CEFR).

Het is de bedoeling dat iemand, afhankelijk van zijn of haar opleidingsniveau, examen doet in Programma I A?f II. Voor een hoger opgeleide die in werk of opleiding op zijn niveau wil functioneren, heeft het dus geen zin om eerst Programma I te doen.