O nas

JĘZYK NIDERLANDZKI dla początkujących w Polskiej Szkole ” Talencentrum Ewa”
Przygotowanie do Egzamin Państwowego  NT2

1 rok = poziom 0 –  A1  ===== 1 x w tygodniu po 2 godz. zegarowe

 1 rok   =  poziom  0 – A2 ==== 2 x w tygodniu po 2 godz. zegarowe

2 rok = poziom  A2 – B1 =B2 ==== Soboty =  2 godziny zegarowe / lub 1 wieczór w tygodniu ( do uzgodnienia)

Nacisk
Największy nacisk to na poprawną wymowa, i mówienie.  Gramatyka jest wytłumaczona w bardzo zrozumiały sposób.

Aby przygotować profesjonalnie uczni do Egzaminu Państwowego NT2 ćwiczone są również 4 sprawności językowych wg klasyfikacji Rady Europy:

mówienie
pisanie
czytanie
słuchanie

PROGRAM NAUCZANIA
Lekcje prowadzone są według ( kolorowego) profesjonalnego podręcznika holederskiego, który przygotowuje do Egzaminów Państwowych”( także na najwyższe poziomy). Także obowiązuje polsko -holenderski słowniczek oraz gramatyka ( tylko dla początujących) tłumaczona w języku polskim. Na każdej lekcji jest przedstawiany inny temat z życia codziennego (lekarz, sklep, na ulicy, w urzedzie gminy, w sklepie itd a na wyższych poziomach pisanie listów i komunikacja w urzędach publicznych i róznych instytucjach państwowych). Kultura Holandii oraz różnice kulturowe są także omawiane.

Oprócz standartowego programu według holenderskiego podręcznika obowiązuje każdego ucznia dodatkowy program szkoły “Talencentrum Ewa”. Dodatkowy program opracowała założycielka szkoly, Ewa Krużycka. Lekcje dodatkowego programu prowadzi Ewa Krużycka. Program standartowy prowdzą wykształceni nauczyciele pochodzenia polskiego.

Pani Ewa Krużycka mieszka w Holandii od 1990 roku. Szkołe założyła w roku 2007. Dużego doswiadczenia nabrała ucząć w holenderskich średnich szkołach, liceach i technikach oraz w wyższym szkolnictwie. Nauczając Polaków we własnej szkole zauważyła z czym tak naprawdę jej uczniowie maja problemy. Aby pokonać te problemy językowe opracowała własny program.

Co obejmuje dodatkowy program:
1.Formy grzecznosciowe tzw. etykieta dobrego zachowania.
2. Poprawna wymowa.
3. Poprawna komunikacja w pracy ( różne sektory pracy są uwzględniane);
4. Poprawna komunikacja w życiu codziennym. Jak komunikujemy sie w różnych sytuacjach?

Nauczyciele
Nauczycielami w grupach początkujących (do poziomu językowego A2 i B1) to Polacy mieszkający w Holandii około 30 lat. (Od poziomu B1 nauczycielami są Holendrzy). Doświadczenie w nauczaniu zdobyli w holenderskich szkołach średnich oraz urzędzie gminy Haga ucząc Polaków języka holenderskiego w celu przygotowania do Egzaminów Państwowych. Wykształcenie zdobyli na uniwersytetach w Groningen i Leiden. Nauczanie jest ich pasją, dlatego docierają efektywnie do każdego ucznia. Na lekcjach mówi się na początku w jezyku polskim a w pózniejszym etapie kursu w języku holenderskim. Reguły gramatyczne są wykładane w języku polskim lub holenderskim, zależnie od trudności zagadnienia gramatycznego.

Ewaluacja postępów każdego ucznia
Bardzo ważne jest dla naszej Szkoły osiągniecie rezultatów językowych każdego ucznia. Dlatego:

Lekcje w danej grupie ( przez cały rok szkolny)  prowadzone są zawsze przez jednego nauczyciela ( narodowości polskiej)). Nauczyciel obserwuje postępy każdego ucznia oraz ewaluuje razem z uczniem jego osiągniecia. Dzięki regularnej ewaluacji uczeń zna  szybko swoje “mocne i słabe strony” językowe. Nauczyciel pomaga każdemu uczniowi w procesie uczenia w celu osiągnięcia wytyczonych celów językowych.

Dlaczego polscy nauczyciele?
Faktem jest, iż wszyscy Polacy borykają się z identycznymi problemami jeżeli chodzi o język  niderlandzki (holenderski). Dlatego tylko polscy nauczyciele są w stanie w zrozumiały sposób owe problemy wytłumaczyć. Opinia ta wynika z naszego wieloletniego doświadczenia w nauczaniu języka holenderskiego.

Rok Szkolny
Każdy roczny kurs startuje we wrześniu, październiku, styczniu i lutym.

Także  startują dodatkowe roczne kursy w innych miesiącach gdy utworzy się grupa.

Kurs 1 raz w tygodniu zaczyna się od zera a  kończy się poziomem językowym A1. ( wg klasyfikacji Rady Europy).
Kurs 1 raz  w tygodniu zaczyna się od poziomu A1 a  kończy się poziomem A2. ( wg klasyfikacji Rady Europy).
Kurs 2 razy  w tygodniu zaczyna się od zera a  kończy się poziomem A2. ( wg klasyfikacji Rady Europy).
Kurs 2 razy  w tygodniu zaczyna się od poziomu A2  a  kończy się poziomem B1. ( wg klasyfikacji Rady Europy).
Każdy kurs kończy się 4 egzaminami ( wg klasyfikacji Rady Europy): słuchanie, czytanie, pisanie, mówienie.
Na końcu kursu: – certyfikat ukończonego poziomu językowego ( wg klasyfikacji Rady Europy).                                                     –  faktura ( kursant otrzymuje  do 50 % zwrotu wszystkich kosztów kursu przy rocznym rozliczeniu ).